Drobečková navigace

Úvod > Služby > Funkční test EKG > Funkční test EKG / KARDiVAR

FUNKČNÍ TEST EKG - PŘÍSTROJEM KARDiVAR

Komplex KARDiVAR provádí:

 • 5 minutový EKG záznam
 • zpracování a analýzu tohoto signálu / msec.
 • formuluje závěry o funkčním stavu organismu, o hladině stresu a stavu zdraví
 • sleduje dynamiku funkčního stavu při různých vlivech na organismus
 • obsahuje doporučení pro ozdravná a preventivní opatření
 • hodnotí účinnost zdravotní a preventivní péče

Vyšetření přístrojem KARDiVAR

 • klidový test v sedě po dobu 5 minut
 • z končetinových svodů se měří EKG signál, který je poté zpracován a vyhodnocen
 • výstup vyšetření je v číselné a grafické podobě, hodnoty jsou porovnávány s fyziologickými normami

Komplex KARDiVAR je zvláště vhodný ve všech případech, kdy je nezbytné dohlížet na hladinu stresu a jeho vliv na míru zdraví, kdy je nezbytné vědět, jakou „cenu“ platí organismus za adaptaci na podmínky vnějšího prostředí a na zátěž vycházející z nitra organismu (např.nemoc).

 

Specifické oblasti použití komplexu KARDiVAR:

 • sledování prakticky zdravých lidí, kteří jsou trvale vystaveni psychosociálním, emocionálním nebo industriálním stresům
 • sledování lidí s pravidelnou fyzickou zátěží s cílem udržet si dobrý zdravotní stav, u výkonnostních sportovců stav přetrénování
 • hodnocení funkčního stavu během procesu podpory zdraví pomocí potravinových doplňků, homeopatických léků a při preventivní aplikaci medicínských preparátů
 • hodnocení adaptačních možností organismu ve fázi rekonvalescence po nemoci a pro prevenci možných zdravotních komplikací

Hodnocení funkčního stavu přístrojem KARDiVAR

Variabilitu srdeční frekvence lze komplexně hodnotit pomocí indexu aktivity regulačních systémů (IARS), který zohledňuje statistické parametry, parametry histogramu a spektrální analýzy.

 • stav optimálního napětí regulačních systémů pro udržení aktivní rovnováhy organismu ( IARS = 1-2 )
 • stav mírného napětí regulačních systémů, kdy pro adaptaci organismu na vlivy vnějšího prostředí je potřeba použít dodatečné funkční rezervy. Takový stav vzniká během adaptace na pracovní zatížení, při emočním stresu, nebo vlivem nežádoucích ekologických faktorů ( IARS = 3-4 )
 • stav výrazného napětí regulačních systémů, který souvisí s aktivní mobilizací ochranných mechanismů, včetně zvýšení aktivity sympaticko-adrenálního a hypofyzární-adrenálního systému ( IARS = 5-6 )
 • stav přetížení regulačních systémů, charakterizovaný nedostatečnými obrannými a adaptačními mechanismy a jejich neschopností dosáhnout adekvátní reakce organismu na vlivy faktorů vnějšího prostředí. Nadbytečná aktivace regulačních systémů již není podporována odpovídajícími funkčními rezervami. ( IARS = 7-8 )
 • stav vyčerpání regulačních systémů, při kterém je aktivita řídících mechanismů významně snížena (nedostatečnost regulačních mechanismů) a jsou přítomny charakteristické patologické příznaky. Specifické změny převládají nad nespecifickými ( IARS = 9-10 )

Dynamická kontrola

Pro hodnocení přínosů preventivních a léčebných opatření je velmi důležitá možnost porovnání údajů o stavu regulačních systémů při následných kontrolách pomocí programu Dynacont v podobě grafů a tabulek.

 

S využitím parametrů variability srdeční frekvence lze ovlivnit organismus, dosáhnout snížení stupně stresové zátěže, aktivovat ochranné mechanismy a obnovit a zvýšit adaptibilitu organismu.

 

Mezi oblasti použití přístroje KARDiVAR patří aplikovaná fyziologie, preventivní lékařství, lázeňská léčba, sportovní lékařství, fyziologie práce, psychofyziologie, ale i valeologie – věda o zdraví a metodách pro jeho ochranu.