Drobečková navigace

Úvod > Služby > Rekonektivní frekvence > Více info - průběh sezení, věda a rekonektivní léčení

REKONEKTIVNÍ frekvence pro zdraví

více infoRMACÍ , průběh sezení

VÍCE INFORMACÍ:

Obvykle se provádí 3-4 sezení v průběhu 7-10 dní, vždy aby proběhla noc mezi sezeními. Pokud se někdo rozhodne jen pro jedno sezení, není to špatně. A pak se nechá započatý a v krátkém čase potencovaný proces proměn rozvinout. Některé změny proběhnou okamžitě, jiné se promítnou v čase, kdy dojde k mnohem komplexnějším proměnám v našem životě, to když je někde v hloubi ukryta prapříčina již projevených životních nebo zdravotních nerovnováh. Návrat ke zdraví na fyzické úrovni je propojen i s znovu nabytou rovnováhou ve všech oblastech a úrovních naší bytosti. Jinak by příčina dál vyvolávala zdravotní nepohodu či neharmonické vztahy jako připomenutí, že stojíme mimo svou životní osu a tlačíme svůj život mylným směrem.

 

PRŮBĚH SEZENÍ:

  • vyrovnání hodnot

Nejprve dojde k vyrovnání hodnot – úhradě rekonektivního působení, i tímto aktem je naznačena připravenost na řadu proměn, které v životě nastanou.

  • bez očekávání

Klient/klientka ulehne na lůžko (zůstává oblečený/-ná), v leže na zádech s pažemi podél těla a zavřenýma očima dostává prostor 30 minut pro relaxaci a ztišení mysli. Nejlépe bez očekávání.

  • bezdotyková forma

Praktik (v tomto případě já - Jan) zprostředkuje bezdotykovou formou frekvence rekonektivního spektra.

  • vjemy a pocity

A vy si můžete jen příjemně odpočinout. Můžete také zažít i velice zvláštní vjemy: od tlaku a vibrací na různé části těla, nevědomých svalových záškubů i celých končetin, pocitů tepla až horka, ale i chladu. I znehybnění, jako by vás „něco“ zatlačilo do lůžka, nebo naopak jako by vám „něco“ zvedalo ruce, či vaše lůžko zmizelo a vy jste se ocitli v beztížném prostoru. Mohou to být velmi různé formy komunikace frekvencí s vaší fyzickou složkou i s vaším informačním polem kolem vašeho těla. Mohou to být i pocity přesunu v nekonečném prostoru bez času, vjemy zvláštních barev, vůní či zvuků a tónů. To vše bez jediného dotyku praktika. Často se svými pocity a vjemy jednotlivá sezení od sebe odlišují. Ale jak už bylo naznačeno – očekávání, kdy je naše mysl ve střehu, aby cokoliv zachytila, může prožitky zeslabit.

  • registry

Ať už jsou projevy při sezení výrazné, méně výrazné či žádné, pokaždé my praktici vnímáme „registry“, že frekvence jsou zprostředkovány a pracují. A to i na klientovi, který frekvencím nevěří - nemá tudíž žádná očekávání a projevy a vjemy u nich bývají překvapivě výrazné. A co teprve následující proměny v životě, které dříve nebyly dostupné, uskutečnitelné, o kterých často ani nevěděl, že je potřeba je ve svém životě aktivovat a ani jakým směrem je posunout pro využití svého potenciálu a návratu do rovnováhy.

  • bez záměru

A bez záměru. Nepracujeme se symptomy ani s diagnózou. Mistrovstvím je naopak nevstupovat do děje (i když máme fůru zkušeností, jak by to asi mělo být… :-) ). Ani praktik nemůže vědět, které vaše priority zdraví či života řešit nejdříve. Jak harmonicky poskládat všechny jeho aspekty, abyste v jejich souhře zažívali novou úroveň kvality života od fyzického zdraví, kondice a plnohodnotných vztahů v osobním i pracovním životě, emočního nastavení až po seberealizaci a nalezení smyslu života.

  • energeticko-informační pole

Jako praktik zprostředkuji frekvence a jsem přítomným pozorovatelem i účastníkem velmi hluboké komunikace neprojevené části vesmíru energeticko-informačního pole, které vědci a učenci nazývají polem bodu nula, kvantovým vakuem, vědomím, ale i akašickým polem.                        

  • působení na dálku

Proto je i z vědeckého hlediska reálné a velmi účinné i působení na dálku. Pole nulového bodu umožňuje komunikaci a výměnu informací, kdekoliv ve vesmíru, proto ani vzdálenost na Zemi nehraje žádnou roli. Této reality jsme si vědomi i my praktici, když při působení poodstoupíme dál od lůžka a pokud to prostor pro sezení umožňuje, můžeme se i více vzdálit (10, 20 i více metrů) a stále jsou přítomné registry ze zprostředkování rekonektivních frekvencí. Pracujeme s klienty i když se právě nacházejí daleko  od nás, kdekoliv v zahraničí.                                           

  • ukončení sezení

Po 30 minutách jemným dotekem na rameni oznámíme klientovi/klientce, že sezení je u konce. Ještě jej chvíli necháme ležet, aby se pozvolna navrátil zpět do stávající reality definované časem. Krátce pohovoříme o pocitech při sezení (při kterém ležíte :-) ) a rozloučíme se na dobu do dalšího sezení a nebo na nějakou dobu (několik měsíců, půl roku, roku,….) než se klient/klientka opět rozhodne pro sezení s frekvencemi rekonektivního spektra, ale určitě již z jiného důvodu, než poprvé :-) .    

 

 

VĚDA A "RECONNECTIVE HEALING®"

 

 

                                                                              MÁM ZÁJEM O REKONEKTIVNÍ FREKVENCE PRO ZDRAVÍ